In een tweetal sessies hebben vrijwel alle fracties van de provinciale staten een bezoek gebracht aan SBNE en hebben we ze  kunnen bijpraten over de problematiek rondom Spelderholt / Engeland.

Als voorzitter ben ik buitengewoon verheugd met de uiterst serieuze wijze waarop zowel gasten als gastvrouwen en -heren elkaar in een informele sfeer  van informatie hebben kunnen voorzien. Ook langs deze weg nogmaals dank aan alle betrokkenen.

Wouter Hiskemuller
Voorzitter SBNE-Beekbergen

U kunt de hand-out Handout downloaden