BEEKBERGEN – Gedeputeerde Staten hebben het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie van de provincie over de plannen op landgoed Spelderholt naast zich neergelegd.

Dat laat PvdA-gedeputeerde landelijk gebied Harry Keereweer weten.

De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen en Lieren (SBNE) en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) hadden eerder bezwaar gemaakt tegen de natuurwetvergunning die de provincie heeft afgegeven voor de verhuizing van Riant Equestrian Centre naar Spelderholt en de bouw van 26 appartementen en elf villa’s op het landgoed.

De plannen zouden in strijd zijn met de regels die gelden voor Natura 2000, waaraan Spelderholt grenst. Ook ligt er op het terrein een stukje droge heide, een zwaar beschermde natuursoort. Reden voor de stichtingen om naar de onafhankelijke bezwarencommissie te stappen. Die gaf hen gelijk: de regels van Natura 2000 laten de verhuizing en de bouw niet toe.

Volgens gedeputeerde Keereweer ligt dat anders. ,,Je moet niet naar de juridische regeltjes kijken, maar naar de verbetering van de natuur. De verhuizing is winst voor de ecologische hoofdstructuur, winst voor Natura 2000 en ook nog goed voor de economische bedrijvigheid. Er is echt heel veel winst voor de natuur.”

Keereweer wijst op de natuurwinst op de oude locatie van Riant en op het pluimveecentrum en de nertsenfokkerij die op Spelderholt hebben gestaan. ,,Die paarden stoten minder stikstof uit, terwijl de eigenaar het aantal zelfs nog naar beneden heeft bijgesteld.”

De provincie wacht nu mogelijk een gang naar de Raad van State. ,,Ik hoop dat die onze afweging onderschrijft. We handelen misschien niet naar de letter van de wet, maar wel naar de geest”.

Door: Bert Felix