BEEKBERGEN – De provincie moet haast maken met een besluit over het bezwaarschrift van omwonenden tegen de verplaatsing van Riant Equestrian Centre naar landgoed Spelderholt.
Dat besluit moet voor 13 augustus vallen, anders moet de provincie 100 euro per dag betalen aan de omwonenden, tot een maximum van 15.000 euro.

Dat heeft de Raad van State bepaald na een klacht van de omwonenden, die zich hebben verenigd in de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen en Lieren. SBNE wacht al sinds maart op een besluit van de provincie. Die had eerder al haar beslis-termijn met zes weken verlengd, maar ook daarna bleef het stil.

Het bezwaar van de SBNE werd ingediend tegen de natuurwetvergunning die de provincie vorig jaar september heeft verleend aan de firma Tergouw Holding voor de verplaatsing van het mencentrum naar landgoed Spelderholt en de bouw van 26 appartementen en elf villa’s op het terrein, dat grenst aan een gebied dat onder Natura 2000 valt.

SBNE verdedigde haar standpunt voor een onafhankelijke bezwarencommissie van de provincie. Die brengt een advies uit aan gedeputeerde staten, die voor 10 maart zijn standpunt over het advies moest formuleren. Op 21 april is dat college door de SBNE in gebreke gesteld, waarna het college evenmin met een antwoord kwam en de stichting naar de Raad van State stapte.

Een woordvoerder van de provincie zegt dat het college lang heeft moeten wachten op het advies van de bezwarencommissie. Dat kwam doordat bij de verhuizing provinciale spelregels en Nederlandse en Europese wetgeving een rol spelen. Bovendien valt het project onder de landelijke crisiswet. Daardoor kon GS niet voor de zomer een standpunt innemen. De provincie probeert nu op 17 augustus een besluit te nemen, vier dagen na afloop van de deadline.

Door Bert Felix

Lees hier de uitspraak van de Raad van State: 100730 UitsprkRvStnbwBezwaar