De aandacht voor cultuurhistorie in bos- en natuurgebieden is de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Bos en natuurbeheerders willen cultuurhistorische waarden graag beschermen en beleefbaar maken, maar hebben vaak geen compleet beeld van de geschiedenis van hun gebied en het erfgoed dat er te vinden is.

Vanaf de herfst van 2014 tot eind 2015 heeft een groep van 30 enthousiaste vrijwilligers het verborgen verleden van het Engelanderholt ontrafeld. Dit gebied omvat eigendommen van Staatsbosbeheer (Spelderholt en het Leesten), Geldersch Landschap & Kasteelen (Bruggelen) en de Veluwse Bosgroepen. Via veldinventarisaties, archiefonderzoek en literatuurstudie zijn uiteenlopende aspecten van de geschiedenis van dit gebied in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd om enerzijds cultuurhistorische informatie te verzamelen voor de beheerders van dit gebied. Anderzijds diende het onderzoek om ervaring op te doen met de inzet van vrijwilligers bij het in kaart brengen van cultuurhistorie in bos- en natuurgebieden.

E20160414 kaartDeVeluwe
Het Engelanderholt (Engelerholt) in de 17e eeuw op een uitsnede van de kaart ‘Geldria Ducatus et Zutfania Comitatus

Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de zeer rijke historie van het gebied, zoals landgoed Bruggelen en zijn bewoners, de geschiedenis van het Spelderholt en het Leesten, rechtspraak in het Engelanderholt, de bosontwikkeling op oude kaarten, watermolens en sprengen, de Tweede Wereldoorlog en historische reisbeschrijvingen. De oogst van het onderzoek is gebundeld in een kleurrijk rapport dat wordt uitgegeven in de SAGA-reeks van de gemeente Apeldoorn. Dit rapport werd op 14 april 2016 overhandigd aan Peter van den Tweel (directeur Geldersch Landschap & Kasteelen), Josan Meijers (gedeputeerde Provincie Gelderland), Marike Vissers (teamleider Veluwe Zuid, Staatsbosbeheer), Nathan Stukker (wethouder gemeente Apeldoorn) en Gerard Koopmans (beheerder Veluwse Bosgroepen).

De uitgave ‘Het verborgen verleden van het Engelanderholt’ is verschenen als SAGA-rapport 8 van de Sectie Archeologie van de Gemeente Apeldoorn.