BEEKBERGEN/ZUTPHEN – De bestuursrechter in Zutphen vraagt zich af of er voldoende garanties zijn dat de tijdelijke huisvesting voor studenten van Parc Spelderholt na vijf jaar daadwerkelijk verdwijnt.
Weliswaar hebben de gemeente en het opleidingsinstituut voor gehandicapten een overeenkomst over de sloop gesloten, maar die blijkt mogelijk onvoldoende.

Gisteren troffen de gemeente, Parc Spelderholt en de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen (SBNE) elkaar voor de bestuursrechter in Zutphen. Reden was het protest van SBNE tegen de bouw van een tijdelijke huisvesting van studenten op het terrein. De gemeente heeft die voor hooguit vijf jaar toegestaan. Tegen die tijd wil Parc Spelderholt het gebouw vervangen door een definitieve huisvesting, waartegen SBNE inmiddels ook bezwaar heeft aangetekend.

De partijen stonden al eerder tegenover elkaar bij de Zutphense rechter. Die oordeelde dat er op dat moment geen garantie was op de latere sloop van het gebouw. In reactie op die uitspraak stelden gemeente en Parc Spelderholt een overeenkomst op, waarbij de gehandicapteninstelling desnoods een boete krijgt van maximaal 200.000 euro.

De komende weken moet blijken of de bestuursrechter die overeenkomst voldoende vindt, al klonk er gisteren al twijfel in zijn woorden. Dat heeft ermee te maken dat er op het moment van het afgeven van de tijdelijke vergunning op 30 juni 2008 nog geen ontwerp was van het bestemmingsplan dat de bouw van een definitieve huisvesting mogelijk maakt. Dat ontwerp is pas vorig jaar door de politieke markt besproken en pas afgelopen najaar de inspraak ingegaan.

SBNE voerde verder aan dat de tijdelijke huisvesting maar een onderdeel is van veel grotere plannen voor het landgoed bij Beekbergen. Zo schrijft Parc Spelderholt in zijn jaarverslag de bezetting van het hotel te willen opschroeven van 65 naar 70 procent. Ook het congrescentrum moet meer werk krijgen en het aantal studenten groeien naar 75. Daarnaast wees SBNE op de bouwplannen van mencentrum Riant op de andere helft van het landgoed. De stichting hekelde opnieuw het uitblijven van een overkoepelend bestemmingsplan, waarin alle activiteiten met hun gevolgen voor de omgeving worden afgewogen.

Directeur Wouter van Santen van Parc Spelderholt zei met de overeenkomst met de gemeente te hebben voldaan aan de wens van de bestuursrechter. Voor zijn instelling bestaat inmiddels een wachtlijst. Uitspraak binnen zes weken.

Door Bert Felix – De Stentor, 6 januari 2010