Ingezonden brief 25-2-2009

Bovengenoemde brief verscheen op 25 februari 2009 in de Stentor. Wouter Hiskemuller, voorzitter van SBNE, reageerde als volgt:

“Naar aanleiding van de ingezonden brief van dhr. Visch (Stentor, woensdag 25 februari) ben ik bij dhr. Visch op bezoek gegaan om de situatie op het voormalig landgoed Het Spelderholt en het standpunt van de SBNE-Beekbergen nader uit te leggen.
Voor dhr. Visch was het een ware eye-opener onze zorg voor natuur- landschappelijke- en cultuurwaarden eens door een andere bril te bekijken.
Ten overvloede is benadrukt dat wij geen negatieve grondhouding hebben, noch ten opzichte van bij de planontwikkeling betrokken personen, noch ten aanzien van de betrokken bedrijven. Wel hebben we, mede door ervaringen uit het verleden, een grote zorg ten aanzien van de zorgvuldigheid bij de afweging van de effecten van de plannen”.