Spelderholt

Onderzoeksinstituut Het Spelder­holt staat een jaar of 7 (!) leeg door verplaatsing naar Lelystad. De be­doeling was het terug te geven aan de natuur. Bij het aanwijzen van Natura 2000 gebieden ging dat al mis. Het terrein werd er bewust (?) buiten gehouden. Provincie Gelder­land wijst het zelfs aan als zoekzo­ne woningbouw. De ruimte voor ruimte-regeling voor boerengezins­bedrijven bestaat, maar geldt dat ook voor een overheidsinstelling als het Spelderholt? Ook de ma­nier van invulling roept vraagte­kens op. Er zullen onder meer ook villa’s gebouwd worden daar waar Riant nu gevestigd is ‘om uit de kosten te kunnen komen’! Hoezo teruggeven aan de natuur? Menig boerenbedrijf wil direct stoppen middels deze optie! Paarden vervui­len niet minder dan al die kippen en nertsen, deze zijn immers al ja­ren weg. Weides voor paarden ho­ren niet in een enk, deze dient te bestaan uit akkergewassen. De Raad van State komt met verbeter­punten en bestemmingsplannen worden gerepareerd. De gemeente werkt volledig mee en doneert jaar­lijks ook nog 10.000 euro voor de internationale menwedstrijd. Be­drijven als Boddeke kachels, Vos transport, bakkerij Fuite enzovoort zullen hier met argusogen naar kij­ken. Overheid, Gelderland en Apel­doorn: aan het Spelderholt hangt na jaren weer een luchtje. Dit keer een politieke.

Gerard Bos

Ugchelen