De hoorzitting in het provinciehuis inzake het al dan niet verstrekken van de vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet kon zich verheugen op bijzonder veel interesse. Er werd veel ’technische informatie’ uitgewisseld.

De commissie zal over enkele weken een advies aan de Gedeputeerde Staten uitbrengen.