Het plaatje komt van een bijlage bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de woningbouw op Landgoed Riant op het Spelderholt. Het verbeeldt de randen van het bouwterrein vanaf de Konijnenkamp bezien. (de 4 zwarte puntjes zijn van een perforator) Dat is hoe het er na de woningbouw uit zou moeten zien. Voorlopig is vrijwel alle ondergroei aan de randen van het bouwterrein vorige week (20 juni 2018) rigoureus gekapt. En dat in het broedseizoen, terwijl de projectontwikkelaar beter had kunnen weten. Want bij de aanvraag voor de omgevingsvergunningen voor de woningen in 2010 en 2012 zaten bijlagen over de flora- en fauna waarin klip en klaar wordt geschreven: “Schade aan broedvogels dient altijd voorkomen te worden. Vestiging van broedvogels rondom de bouwlocaties wordt voor de start van de werkzaamheden (sloop, bouwrijp maken, realisatie gebouwen en infrastructuur) voorkomen. Het verwijderen van vegetatie en het kappen van bomen dient minimaal buiten het broedseizoen van vogels (bij voorkeur vóór half maart en na half juli) plaats te vinden.”

Nou hopen dat er snel nieuwe beplanting komt, want er is een groenstrook beloofd. En die is ook nodig omdat overlast door licht en geluid voor de fauna op het naastgelegen Natura 2000-gebied Veluwe volgens de hiervoor genoemde rapporten van Arcadis niet zal kunnen plaatsvinden bij de toenmalige en voorgenomen robuuste begroeiing van het terrein….

Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.