Vermeldenswaard is nog het volgende. Het Engelanderholt valt voor natuurbehoud onder de bescherming van de Provincie. Deze heeft een op antieke regeling voor het toestaan van het kappen van bomen. Helaas hanteert de Provincie voor het kappen een nogal archaische werkwijze. Degene die wil kappen moet dit melden en 6 weken wachten om de Provincie de gelegenheid te geven tot een oordeel te komen. Als men 6 weken niets hoort is mijn vrij om te kappen. De kapmeldingen worden niet bekend gemaakt waardoor omwonenden niet in de gelegenheid zijn bezwaar te maken. Zij merken pas wat van de kap als de motorzaag wordt aangezet. Dan is het meestal te laat. Zo ging het ook met de in de vorige alinea genoemde grootschalige kap. De SBNE vraagt daarom sinds 1 maart 2021 dagelijks aan de Provincie of er nog kapmeldingen (of onthefingsverzoeken) zijn binnengekomen op het Engelanderholt. Dit doen we met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur.
De provincie heeft op 10 maart 2021 laten weten ons probleem van onbekendheid met meldingen van bomenkap te willen oplossen. Zij gaat daarop vooruitlopend alle meldingen van vellingen van de gemeente Apeldoorn aan ons doorgeven. Zo snel (binnen 8 dagen!) heeft een actie van de SBNE nog niet eerder tot een positief resultaat geleid.