Eerder berichtten wij al over de zorgen omtrent bollen- en lelieteelt in onze omgeving, en dan gaat het met name om het grote gif- en watergebruik dat met deze teelt gepaard gaat.
Onlangs verscheen een interessant artikel in het NRC, waarin aangegeven wordt dat dergelijke teelt ook zonder gif mogelijk is.

Zeer lezenswaardig!

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/04/15/telers-van-leliebollen-gebruiken-heel-veel-gif-kan-dat-anders-a4113833