‘Maak ruimte voor bos’
DEN HAAG –  Nederland doet zijn best, maar desondanks wordt de soortenrijkdom in de bossen zwaar bedreigd. Nadat de overheid eerder de rivieren meer ruimte had gegeven, moet nu de leus ‘Maak ruimte voor bos’ gelden.
Dat raden experts donderdag het ministerie van Landbouw aan, kort voor het begin van een internationale conferentie in Bonn. Als het roer op bosgebied niet omgaat, lukt het volgens de deskundigen niet in 2010 een einde te maken aan de terugloop van soorten. Iets dat wel in Europees verband is afgesproken. „Mag het een tandje meer. Nederland is een testcase voor andere geïndustrialiseerde landen”, stelt Renaat van Rompaey (Wageningen International Experts) dan ook. Hij bekeek de effecten van het Nederlandse bosbiodiversiteitsbeleid van de afgelopen vijf jaar.

In zijn rapport stelt hij dat Nederland alleen aan de Europese afspraken kan voldoen als op grote schaal ruimte wordt geschapen voor natuurlijk bosherstel. Een kans daarvoor biedt het Europees landbouwbeleid dat op de helling gaat en dat voorziet in beloning van inspanningen voor natuurherstel. „Nederland is niet de beste leerling van de klas. Economie krijgt te veel prioriteit over milieu en biodiversiteit. Het is een vuistregel dat 20 procent van een land moet worden behouden in zijn natuurlijke staat: voor Nederland met zijn gematigd zeeklimaat is dit bos. En dat is bij lange na niet het geval. Dus Nederland doet het ondermaats in het herstellen van de oorspronkelijke vegetatie. Wij bevelen aan dat dit op tenminste een vijfde van het grondgebied gebeurt.”