BEEKBERGEN – De provincie Gelderland heeft opnieuw een natuurwetvergunning verleend aan Riant Equestrian Centre voor zijn verhuizing naar Landgoed Spelderholt.
De vergunning is een van de hordes die het mencentrum moet nemen op weg naar nieuwbouw op de nieuwe plek.

De nieuwe vergunning was nodig, omdat Riant veranderingen in het plan heeft aangebracht. Zo is het aantal paarden van het mencentrum licht gedaald. Ook waren er wijzigingen in het aantal woningen dat op het landgoed wordt gebouwd in ruil voor de sloop van een deel van de voormalige pluimveeschuren en de nertsenfokkerij op het terrein.

Voor de verplaatsing van de manege en de bouw van de woningen is een vergunning nodig op basis van de Natuurbeschermingswet. Landgoed Spelderholt grenst namelijk aan Natura 2000, een gebied waarvoor binnen Europa strenge beschermingseisen zijn opgesteld. Overigens grenst ook de huidige locatie van Riant aan Natura 2000. Een stuk van 0.7 hectare ligt daar zelfs binnen het gebied. Volgens plan zal dat worden omgezet in droge heide.

Volgens de provincie zal er als gevolg van de verplaatsing van de manege een verstoring van de natuur zijn door licht en geluid. Die verstoring zal echter geen negatieve gevolgen hebben op de natuur. Ook de komst van ongeveer zeventig bewoners van de woningen zal geen negatieve gevolgen hebben op het omliggende gebied, verwacht de provincie.

De komst van zeventig paarden naar het landgoed moet volgens de provincie worden vergeleken met het vroegere gebruik, toen het onderzoeksinstituut voor pluimvee en de nertsenfarm nog volop in gebruik waren. De stikstofuitstoot van de paarden is volgens de provincie lager. Bovendien is de stikstofuitstoot in de omgeving de laatste jaren gedaald. De droge heide op het landgoed loopt daarom geen gevaar, stelt de provincie.

Door: Bert Felix
Bron: Stentor, 15 juli 2011