B&W Apeldoorn maken bekend dat een aanvraag om monumentenvergunning is ontvangen voor:
Spelderholt 9: het veranderen van een bedrijfsgebouw (plaatsen van een lift + overige kleine aanpassingen)(gemeentelijk monument).

De bedoelde aanvraag ligt m.i.v. donderdag 19 febr. 2009 gedurende 2 weken voor een ieder ter inzage in het stadhuis. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen bij B&W.

Het is derhalve aan een ieder om te beoordelen of dit een gewenste verbouwing betreft.