APELDOORN – De provincie Gelderland heeft een nieuwe natuurwetvergunning afgegeven voor de verhuizing van mencentrum Riant naar Landgoed Spelderholt in Beekbergen. De vergunning geldt ook voor de bouw van woningen.
De vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet is een van de vele vergunningen die Riant nodig heeft voor zijn verhuisplannen naar Spelderholt. Een eerdere natuurwetvergunning werd in 2009 nog vernietigd door de Raad van State. Intussen is de aanvraag verbeterd en zijn er nieuwe regels ingevoerd. Die bieden meer mogelijkheden voor agrarische bedrijvigheid in de buurt van Natura 2000, waar Spelderholt aan grenst. Op basis van de nieuwe natuurvergunning mag Riant zeventig paarden houden op Spelderholt.

Twee andere vergunningen (bouwvergunning voor de woningen en een kapvergunning) zijn half juni door de rechtbank in Zutphen vernietigd. Inmiddels hebben zowel Riant als de gemeente Apeldoorn laten weten tegen dat besluit in beroep te gaan bij de Raad van State.

Bron: De Stentor
Tekst: Bert Felix