Op 29 september 2011 besloot de Raad van State als volgt:

3. Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Recht doende in naam der Koningin:
I. verklaart het beroep gegrond;
II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn van 9 juli 2009, kenmerk no. 65-2009, tot vaststelling van het bestemmingsplan “Spelderholt-Riant”;
III. gelast dat de raad van de gemeente Apeldoorn aan de stichting Stichting tot behoud natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt en anderen het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 297,00 (zegge: tweehonderdzevenennegentig euro) vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.
Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, voorzitter, en mr. G. van der Wiel en mr. E. Helder, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.F.W. Tuit, ambtenaar van staat.
w.g. Van Sloten w.g. Tuit
voorzitter ambtenaar van staat
Uitgesproken in het openbaar op 29 september 2011

En op 5 0ktober 2011 maakt de gemeente Apeldoorn bekend dat ze bouwvergunningen voor Spelderholt verleent: https://www.sbne-beekbergen.nl/2011/10/bekendmaking-gemeente-5-oktober-2011-bouwvergunningen-spelderholt/


Hoe kan dat? Terwijl o.a. de benodigde bestemmingsplanwijziging vernietigd is? En er nog meer procedures lopen?
Als iemand dit nog begrijpt, dan mag hij reageren! Voor mij is dit in ieder geval niet te volgen.

Jeannette Groenink