Goed nieuws met betrekking tot de onderhandelingen over een convenant met Parc Spelderholt / Beter Wonen. Zoals elders op de website vermeld hadden de SBNE-onderhandelaars niets meer vernomen na het indienen van een concept. Ook op een herinnering kwam geen geluid……
Gelukkig bleek één en ander terug te voeren op de hoge tijdsdruk bij één van de andere betrokken partijen. Welgemeende excuses daarvoor zijn vanzelfsprekend door de SBNE geaccepteerd.
Naar de mening van de voorzitter van het overleg zijn er geen onoverkomelijke meningsverschillen meer waardoor de definitieve tekst nu snel vorm kan krijgen en wellicht nog deze maand ondertekend zou kunnen worden. Eén van de punten die dan de ruimte gaan krijgen om definitief uitgewerkt te gaan worden is de impuls die woningbouwvereniging Beter Wonen aan uitbreiding van de Beekbergse sporthal zal gaan geven.