Beekbergen, 2 februari 2008,

LS,

Op de mooie eerste dag van februari heeft een aantal raadsleden van de gemeente Apeldoorn, ter voorbereiding op de Politieke Markt van 7 februari een gezamenlijk werkbezoek gebracht aan het Spelderholt. Op de Politieke Markt zal de voortgang worden besproken van de verhuisplannen van manege Riant naar het Spelderholt en de daarbij behorende woningbouw. Een aantal buurtbewoners heeft van deze gelegenheid gebruik willen maken om nogmaals aandacht te vragen voor de nadelen die volgens hen aan deze plannen kleven.

Er was een drietal spandoeken gemaakt waarop verwezen werd naar het bestaan van een stichting die zich warm maakt voor het behoud van de huidige hoge natuur- en landschappelijke waarden ter plaatse. Op de beide uiteinden van de Konijnenkamp zijn twee van deze spandoeken op eigen terrein opgehangen. Binnen een uur zijn deze doeken echter losgerukt en meegenomen.

Het derde spandoek werd aan de politici die een rondrit in een bus maakte getoond. Al heel snel werden de omwonenden door een tiental beveiligers belemmerd in hun bewegingen. Voor het eerst in het bestaan van het Spelderholt werd aan omwonenden de vrije toegang ontzegd en werd het onmogelijk gemaakt verder nog contact te hebben met de politici.

De hele situatie kan als zeer onplezierig omschreven worden. Een ludieke en absoluut vriendelijke actie werd door de aanwezigheid van beveiligingsmensen volledig overschaduwd. Contacten tussen omwonenden en raadsleden, die juist zo essentieel zijn in een goede besluitvorming, werden volledig onmogelijk gemaakt.
Het is niet te hopen dat dit symptomatisch is voor contacten tussen plannenmakers en andere belanghebbenden van/bij dit project.

Helaas kon het plan om een grote luchtballon op te laten niet doorgaan vanwege de windsterkte. Dit zou gebeuren op de plek waar volgens het plan een appartementengebouw van 22 meter hoog komt. Daarmee wilden de omwonenden de horizonvervuiling van dit gebouw op de naast het Spelderholt gelegen Konijnenkamp voor de raadsleden zichtbaar maken. Dit zal op een later tijdstip zeker nog worden uitgevoerd.

Dit betekent natuurlijk dat de opponenten nu nog meer gemotiveerd verder gaan met hun verzet tegen het project. Er is sinds gisteravond een website in de lucht, https://www.sbne-beekbergen.nl/ TV Apeldoorn en TV Gelderland zullen zeer waarschijnlijk dit weekend en anders begin volgende week aandacht besteden aan de plannen. Enige tijd geleden is het VPRO programma Landroof (www.landroof.nl) benaderd om ook landelijk aandacht te krijgen. De kans dat deze omroep binnenkort een uitzending zal wijden aan dit project is met de reactie van plannenmakers sterk toegenomen.

Nadere informatie: Wouter Hiskemuller