Provincie bevestigt: de kap is illegaal

De provincie heeft bevestigd dat er geen vergunning of melding was voor de bomenkap door machines en vermoedelijk ook personeel van Zweverink Bosbouw BV uit Hoog Soeren op de vroege zaterdagmorgen 13 maart 2021 op het Landgoed Engelanderholt. Maandagmorgen 15 maart waren de stronken weg. Gelukkig hadden SBNE en omwonenden foto’s en video’s van de werkzaamheden. De provincie zal de eigenaren van Springerlaan 19, mevrouw J.J.C. A en de heer E.P. O uit Rhoon, en van Springerlaan 21, Tergouw Holding BV en/of de familie Van B uit Hoog Soeren, benaderen en tot herbeplanting sommeren. En dan gaat het om Spingerlaan 19: 20 bomen en Springerlaan 21: 18 bomen, het merendeel Hollandse eiken waarvan een groot aantal met een stamomtrek van meer dan 65 cm. De juristen van de provincie kijken of er aanvullende juridische stappen ondernomen kunnen worden.
SBNE heeft aangifte gedaan van overtreding van de Wet natuurbescherming vanwege het vellen of doen vellen van een houtopstand zonder voorafgaande melding bij gedeputeerde staten van de provincie Gelderland.