Het zijn geen kleine bomen die omgehaald worden

Volledige ravage

En dat zijn er niet twee...

En zo voort???

Op 29 maart 2012 is Van Tergouw c.s. voortvarend aan de slag gegaan met het rigoreus omhalen van bomen. Volledig respectloos wordt in het broedseizoen de natuur vernietigd met grof geweld.

Het ontbreekt Van Tergouw c.s. aan elk respect voor de flora en fauna, voor de rechterlijke macht die immers nog een uitspraak over de kapvergunning moet doen, voor de eigen advocaat die toezegde dat men niet met kappen zou beginnen voordat deze uitspraak er zou zijn, voor de gemeente Apeldoorn die hierin geloofde, voor de politie en de gemeenteambtenaar die op 29 maart ’s middags gingen kijken, waarna er ook in de avonduren gewoon doorgegaan werd met kappen, voor de mensen die polshoogte gingen nemen en die meer dan ge├»ntimideerd en bedreigd werden… zelfs handtastelijkheden door de heer Van Tergouw bleven niet uit. Men is geschokt.

Het is ongelooflijk allemaal. Ga gerust kijken, het is vanuit de wijde omtrek zichtbaar.