APELDOORN – Riant Equestrian Centre in Beekbergen moet nog even wachten met zijn plannen voor verhuizing naar Landgoed Spelderholt.
Dat volgt uit een besluit van de Raad van State. Die stelt dat er nader onderzoek moet komen naar de effecten van de verhuizing van de manege op een stuk heideveld op het landgoed.

Het besluit is onderdeel van een procedure die de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE) tegen de gemeente Apeldoorn heeft aangespannen. Die is bezig het bestemmingsplan voor het gebied te veranderen, zodat de verhuizing van de manege mogelijk wordt en er twintig appartementen en elf villa’s kunnen worden gebouwd. In ruil daarvoor moet Riant voormalige pluimveeschuren en een voormalige nertsenfokkerij afbreken.

Voor het nieuwe bestemmingsplan heeft Arcadis een natuuronderzoek gedaan. Daarbij is echter een veld met droge Europese heide over het hoofd gezien. Volgens een onderzoek van Faunabeheer in opdracht van SBNE zal de komst van de zeventig paarden van Riant grote schade toebrengen aan het heideveld.

De Raad van State stelt dat Faunabeheer een kundig ecologisch bureau is en dat nader onderzoek nodig is naar de tegenstrijdige conclusies. Verder wijst de Raad van State erop dat Riant en gemeente bouwvergunningen hebben klaarliggen die worden verleend zodra het bestemmingsplan rechtskracht krijgt. Om die reden is snelheid geboden en schorst de Raad van State het bestemmingsplan. Later dit jaar zal de Raad van State een definitief oordeel vellen. Daarvan zal afhangen of de verhuizing van het mencentrum naar Landgoed Spelderholt al of niet doorgaat.
SBNE en omwonenden hadden de Raad van State ook om schorsing van de natuurwetvergunning gevraagd die de provincie Riant heeft verleend. Die schorsing is niet toegewezen. De Raad van State vindt dat niet nodig, omdat de verhuizing van Riant door de schorsing van het bestemmingsplan voorlopig toch is stopgezet.

De Raad van State doet nog geen uitspraak over de ontvankelijkheid van SBNE. Die wordt door de gemeente betwist, omdat SBNE louter zou zijn opgericht om procedures te voeren, en dat is sinds een uitspraak van de Hoge Raad onvoldoende. Maar omdat de procedure ook namens enkele omwonenden is aangespannen, heeft de Raad van State toch een uitspraak gedaan.

Door Bert Felix