Een achttal Burgerbelangenorganisaties hebben gezamenlijk een verkeersplan gemaakt m.b.t. het verkeer in het gebied Apeldoorn-Dieren. SBNE Beekbergen heeft kennis genomen van de inhoud van dit plan (dat u hier kunt inzien: VERKEERSCORRIDOR Rapport_DEFINITIEF_14-05-2010) en stelt zich achter dit voorstel.