De bezwaren van de SBNE tegen de tijdelijke huisvesting voor studenten van Parc Spelderholt zijn voor de 3e keer gegrond verklaard.  De rechtbank Zutphen heeft op 17 februari 2010 – geheel in lijn met gevestigde rechtspraak – geen concrete objectieve aanknopingspunten voor de tijdelijkheid van het gebruik van de studentenwoningen aanwezig geacht en de door de gemeente Apeldoorn verstrekte bouwvergunning vernietigd. Deze bouwvergunning was verleend ondanks dat de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente Apeldoorn in februari 2009 tot dezelfde conclusie als de rechtbank was gekomen. De rechtbank Zutphen had in een kort geding om de plaatsing van de bouwwerken tegen te gaan op 26 september 2008 ook al geconcludeerd dat de vergunning diverse gebreken vertoonde.Hiermee is weer vastgesteld dat de SBNE door de rechter wordt gezien als belanghebbende. Ook moet worden opgemerkt dat de directie van Parc Spelderholt onverantwoorde risico’s heeft genomen door te gaan bouwen voordat bezwaartermijnen waren verstreken. Iets wat de gemeente Apeldoorn bij de vergunningverlening ten sterkste ontraadt. Het is triest weer te moeten constateren dat de kwaliteit van besluitvormingsprocessen van de gemeente Apeldoorn de toets der kritiek niet heeft doorstaan.