Er wordt binnenkort begonnen met de sloop/asbestsanerering van de gebouwen (voormalige pluimveestallen) O1, O2 en E3.

De sloop staat gepland voor de periode van 4 maart t/m 8 april 2011