Wijngaardslak

In de Seasons (september) stond een oproep om met tellingen de verspreiding van de wijngaardslak in Nederland in kaart te brengen. Het gaat hier om Nederlands grootste huisjesslak. De wijngaardslak is beschermd en komt in ons gebied voor. Ecologen geloven dat niet en...