ZUTPHEN/BEEKBERGEN – Wouter van Santen had graag nog twee jaar doorgegaan. Tot 2012, als naar hij hoopt alle nieuwbouw van ‘zijn’ Parc Spelderholt is afgerond.
Het mocht niet zo zijn.

Gisteren stond de directeur annex bestuurder samen met de Raad van Toezicht van de Beekbergense stichting voor de rechtbank in Zutphen. Van Santen vocht zijn schorsing en ontslag aan. Beide partijen gingen uiteindelijk na ruim twee uur kissebissen akkoord met mediation: bemiddeling door een bureau van de rechtbank.

Nee, Van Santen is er niet met de kas van het opleidingsinstituut jonge gehandicapten en zorghotel vandoor gegaan. Hij heeft van zijn hoogste bazen zelfs nooit een kwade brief vol kritiek ontvangen. Wel zou hij mondelinge ‘signalen’ dat hij dingen verkeerd deed, niet hebben opgepikt, aldus advocaat M. van den Berge namens de stichting.

Eigenlijk had Wouter van Santen vijf jaar prima gefunctioneerd, want zijn begrotingen werden altijd goedgekeurd. Hij was gedreven met zijn werk voor de gehandicapte jongeren bezig. Toch ging het, rond de afgelopen jaarwisseling, ineens mis. Hem werd nu van alles voor de voeten gegooid. Met name dat hij niet voldoende communiceerde met de Raad van Toezicht, teveel op eigen houtje besliste, en handelde alsof Parc Spelderholt een eenmansbedrijfje was. Maar ook viel de term ‘financieel wanbeheer’. Zo zou hij ‘in strijd met de statuten’ hebben gehandeld bij het maken van een overeenkomst met de gemeente Apeldoorn; financiële verplichtingen zijn aangegaan (voor de bouw van een sporthal); 5,8 ton aan vorderingen niet bijtijds hebben geïnd en financiële risico’s hebben gelopen (bij de bestemmingsplanprocedure voor studentenhuisvesting).

Er zou ook sprake zijn van 2,5 ton belastingschuld. Maar Van Santens advocaat P. Ruijzendaal wees er op dat die schuld dateerde van voor zijn komst en dat Van Santen deze juist had weten af te lossen.

Rechter W. Eijkelestam liet doorschemeren het vreemd te vinden dat Van Santen de ontslagbrief in zijn vakantie kreeg toegestuurd. Eijkelestam ervoer de betogen vooral als een welles-nietes spelletje. Hij vroeg Van Santen of hij nog wel zin had weer aan de slag te gaan onder een Raad van Toezicht die hem niet pruimt. ,,U bent ook maar een mens van vlees en bloed. Geeft een waardig afscheid, financiële regeling, receptie, symposium en voor mijn part een standbeeld vanwege uw goede diensten u niet een veel beter gevoel?” Een opmerking waarbij de basis voor mediation was gelegd.

Door: Arnold Zweers