Op 13 juni 2012 deed de rechtbank in Zutphen uitspraak:

Kapvergunning/projectbesluit voor het kappen van bomen en bosplantsoen/het oprichten van elf villa’s, een woning en een appartementengebouw op het perceel Spelderholt te Beekbergen. De kapvergunning werd verleend één dag na een negatief besluit van de Raad van State inzake de woningbouw. De bouwvergunningen voor de woningen en appartementen werden verleend een dag vóór de vernietiging van het bestemmingsplan, waarvan ook de verplaatsing van een manege onderdeel uitmaakte. De motivering voor de woningbouw was gelijk aan de motivering voor de verplaatsing van de manege. De beroepen zijn hierop gegrond en de bestreden besluiten  vernietigd. De gemeente moet nieuwe besluiten nemen met inachtneming van de uitspraak.

Lees de volledige uitspraak hier.