Stichting Behoud Natuurlijke Enken Beekbergen (SBNE) zet zich met volle toewijding in voor onder andere het behoud en de bevordering van biodiversiteit op de enk in Beekbergen (omgeving Konijnenkamp). In een recente samenwerking met de nieuwe pachter van een perceel op de enk en het Collectief Veluwe hebben we een prachtig initiatief gelanceerd: de aanleg van een hectare bloemrijke akkerranden en daarmee het areaal bloemrijke akkerranden kunnen uitbreiden.

Deze akkerranden spelen een cruciale rol in het ondersteunen van de lokale flora en fauna. Ze creëren een diverse en voedselrijke habitat voor insecten, vogels en andere dieren, die essentieel zijn voor het in stand houden van een gezond ecosysteem. Bovendien dragen de kleurrijke bloemen bij aan de schoonheid van het landschap en bieden ze een aantrekkelijke omgeving voor de wandelaars van o.a. het klompenpad.

Een paar andere randen zijn ook nog weer opnieuw ingezaaid. Door de droogte is het nog even wachten tot het ook hier bloeit.

 

Het project kon worden gerealiseerd dankzij de donatie van het Fonds Beekbergen en inzet van de nieuwe pachter op de enk. De donatie heeft de stichting in staat gesteld om een aantal akkerranden in te zaaien. Hierdoor kunnen we de biodiversiteit op de enk verder versterken en beschermen.

Naast het creëren van een levendige en kleurrijke omgeving, zal dit initiatief ook bijdragen aan het bevorderen van bestuivers, zoals bijen en vlinders, die essentieel zijn voor de bestuiving van gewassen en het in stand houden van de voedselvoorziening. Het zal ook helpen bij het herstellen van natuurlijke habitats en het verminderen van de negatieve effecten van monocultuur in de landbouw.

Stichting Behoud Natuurlijke Enken Beekbergen is opgetogen over de voortgang van dit project en bedankt alle betrokken partijen voor hun onschatbare steun. Samen blijven we ons inzetten voor het behoud en de bescherming van de natuurlijke rijkdommen van de enk, zodat toekomstige generaties kunnen blijven genieten van een prachtig en biodivers landschap.

De stichting zal haar partners en de lokale gemeenschap blijven betrekken bij dit project. Door gezamenlijke inspanningen kunnen we de biodiversiteit op de enk versterken en een duurzame omgeving creëren waar zowel mens als natuur kunnen gedijen.