Midden augustus 2012 heeft de provincie voor de derde keer een vergunning verleend voor dezelfde bouwplannen op het Spelderholt. De SBNE heeft haar zienswijze hierover onlangs gegeven. Deze luidt als volgt.

  1. Wij geloven niet dat in een veel grotere manege veel minder paarden zullen worden gehuisvest, zoals door Tergouw in de vergunningaanvraag wordt gesuggereerd. Dit dient alleen om Provincie en rechter een lagere uitstoot van ammoniak voor te houden.
  2. De Raad van State heeft eind 2011 de vorige vergunning voor precies dezelfde bouwplannen vernietigd. Sindsdien is de wetgeving op dit gebied niet veranderd. Alleen de provincie vindt na de hiervoor genoemde uitspraak dat ook bij een al hoge (achtergrond)belasting van de natuur er nog wel wat bij mag. Daarvoor heeft de provincie haar beleid sinds voornoemde uitspraak bijgesteld. Dit is in strijd met de Nederlandse wetgeving en Europese natuurrichtlijnen.
  3. De ruimte die de Provincie schept met het nieuwe beleid is bedoeld voor veehouderijen. Op het Spelderholt gaat het om een manege.
  4. Gesteld wordt door de Provincie dat in de nabije toekomst de stikstofuitstoot hard zal dalen door onder meer stoppende bedrijven. Daarop kan en mag niet worden vooruit gelopen, vindt de SBNE. Dat moet eerst blijken. Op dit moment gaat het beheer van de natuurgebieden door recente bezuinigingen er beslist niet op vooruit. Er is dus geen ruimte voor nieuw te bouwen maneges.