Op 8 februari 2010 om 13.00 uur vindt de zitting bij de Raad van State plaats:

Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Apeldoorn van het bestemmingsplan ‘Spelderholt-Riant’ heeft vastgesteld. Het plan maakt de verplaatsing van de manege Riant mogelijk van de Bruggelerweg naar de Spelderholt in Beekbergen. Op de oude locatie van de manege worden vier huizen gebouwd. De nieuwe locatie ligt vlakbij het natuurgebied De Veluwe. Daar wordt de manege uitgebreid en wordt er ook een appartementencomplex van vijftien meter hoog mogelijk gemaakt. Ook kunnen er elf villa’s worden gerealiseerd. De zitting gaat ook over de vergunning die het college van gedeputeerde staten van Gelderland heeft verleend op grond van de Natuurbeschermingswet voor deze verplaatsing. De ‘Stichting tot behoud natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt’ is het niet eens met deze ontwikkelingen en is tegen het bestemmingsplan en de vergunning in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de stichting mag er op de nieuwe locatie van de manege te veel en te hoog worden gebouwd. Dit zou slecht zijn voor het natuurgebied. Ook zou bij de vergunning geen rekening zijn gehouden met een bepaald droog heideperceel. Dit had volgens de stichting wel gemoeten. In afwachting van de behandeling van hun beroep verzoekt de stichting de Raad van State beide besluiten voorlopig te schorsen. (zaaknummers 200907569/2 en 200908519/2)