SBNE Beekbergen maakt zich niet alleen sterk voor natuur, landschap en cultuurhistorie van onze leefomgeving, maar we houden ons ook bezig met de verkeerssituatie.

In het verleden hebben we ons beziggehouden met het sluipverkeer, verkeersopstoppingen bij evenementen, geluidoverlast van de streetprint op Engelanderholt en voor het behoud van de 20 km/uur-zone.

Om deze maximale snelheid nog meer te benadrukken, hebben we stickers bij Veilig Verkeer Nederland besteld voor op de Kliko-containers. De eerste lading is inmiddels uitgedeeld. Er is een nieuwe bestelling onderweg.

Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.