Bermen weer ingezaaid

Al een paar jaar zijn we nu samen met de gemeente – en met medewerking van de gebruikers/pachters/eigenaren van de aapalende percelen – bezig om te proberen op de enk van de Konijnenkamp weer bloeiende bermen te krijgen.Nadat de bermen gefreesd zijn (vorig...

Heideveldje is geschoond

Vandaag is het heideveldje in opdracht van Het Geldersch Landschap geschoond!Alleen de bramen staan er nog…Maar het ziet er weer heel wat beter uit. En ook keurig voor het broedseizoen. Dus top! Steun ons! Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke...