Heideveldje is geschoond

Vandaag is het heideveldje in opdracht van Het Geldersch Landschap geschoond!Alleen de bramen staan er nog…Maar het ziet er weer heel wat beter uit. En ook keurig voor het broedseizoen. Dus top! Steun ons! Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke...

Geschiedenis van de enk

Cultuur en natuurwaarden van onze buurt ‘Engeland’ Kaart Nederland in de 10e eeuw: Englandi, terwijl Beekbergen, Apeldoorn, Arnhem, Amsterdam etc. nog niet bestonden ……. De buurtschap ‘Engeland’ en de Beekbergse enk De naam Engeland voor deze...

Vanuit de lucht

De enk bij de Konijnenkamp vanuit de lucht.Wat is het toch een prachtig gebied! Steun ons! Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE...

Zwijnen op de enk

Net als vorig jaar zitten er zwijnen op de Konijnenkamp-enk. Aan de sporen te zien nog meer dan vorig jaar. Nu het mais geoogst wordt, komen ze noodgedwongen tevoorschijn. SBNE Beekbergen heeft diverse instanties geïnformeerd en we hopen uiteraard dat ze terug gejaagd...