Enkenstichting vreest bomenkap Beekbergen
door Bert Felix APELDOORN – De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen is verbolgen over de kapvergunning die de gemeente heeft verleend voor tachtig bomen op Land goed Spelderholt. Ook 8275 vierkante meter bosplantsoen mag verdwijnen. De bomen moeten wijken voor bouwplannen van Riant Equestrian Centre. SBNE wijst er op dat de Raad van State zich nog over de plannen moet buigen.

Volgens de gemeente echter is de kapvergunning onder strikte voorwaarden afgegeven.

De stichting is boos, omdat zij juist twee weken geleden bij de gemeente en bij Riant heeft aangegeven tot een minnelijke schikking te komen in haar strijd tegen de verhuizing van mencentrum Riant naar Landgoed Spelderholt en de bouw van 27 appartementen en negen villa’s op het landgoed. De verhuizing van het mencentrum zou onder meer schadelijk zijn voor een heideveldje met bijzondere droge heide.

SBNE vroeg daarom bij de Raad van State schorsing aan van het bestemmingsplan dat de verhuizing en de bouw van de woningen mogelijk moet maken. De Raad van State honoreerde dat verzoek en eiste nader onderzoek naar de ge volgen van de verhuizing op het heideveldje en de overige kwetsbare natuur. Vorige maand vroeg Riant op zijn beurt aan de Raad van State om de schorsing op te heffen, zodat het bedrijf samen met Esprit Plan ontwikkeling in elk geval verder kon gaan met de bouw van de woningen. Die vallen onder een rood-voor-rood-regeling, waarbij vroegere pluimveestallen en een vroegere nertsenfokkerij door Riant worden afgebroken. Voor de helft van de oppervlakte mag Riant vervolgens woningen bouwen. Met de bouw van de nieuwe manege zou Riant dan willen wachten.

De Raad van State houdt echter voet bij stuk, zo bleek op dinsdag 21 december. Het hoogste bestuursorgaan wil eerst het onderzoek afwachten en de kwestie uitzoeken en beoordelen. Riant en project ontwikkelaar Esprit moeten maar even geduld hebben, zo klonk het antwoord uit Den Haag.

SBNE is daardoor des te meer verbaasd over het verlenen van een kapvergunning door de gemeente en heeft de gemeente een brief op poten gestuurd, waarin onder meer met gerechtelijke stappen wordt gedreigd. De brief geldt ook als bezwaarschrift tegen de kapvergunning. SBNE is bang dat Riant en Esprit mogelijk op korte termijn al overgaan tot kap.

Bij Riant en Esprit was in verband met de feestdagen nog niemand bereikbaar om een toelichting te geven.

De Stentor 28/12/2010