‘We’ zijn erg verdeeld over de natuur versus economie:
Figuur 3.3
Stelling ‘Als natuurbelangen botsen met economische belangen dan wordt in Nederland te vaak voorrang gegeven aan de natuur’, bevolking van 18+, 2011/4 (in procenten)
Verdeeldheid over natuurbelangen versus economische belangen
Figuur 3.3 laat zien dat de meningen sterk verdeeld zijn over de vraag of economische belangen moeten prevaleren boven natuurbelangen of vice versa en er is ook een grote groep die het niet weet. We zagen al dat mensen vinden dat we bij de inrichting van Nederland aan toekomstige generaties moeten denken.
  • Onder potentiële stemmers op cda, d66 en gl is dat aandeel nog hoger (tabel 3.2). Hoe dat moet gebeuren verschilt sterk tussen de politieke bloedgroepen, zo blijkt uit het antwoord op de stelling over natuurbelangen versus economische belangen.
  • Aanhangers van de coalitiepartijen (inclusief de gedoogpartner) leggen een sterker accent op economische belangen,
  • terwijl aanhangers van d66, gl en sp het stelligst voor natuurbelangen opteren.
  • PvdA-aanhangers oordelen vaak neutraal.
  • Het rentmeesterschap van de cda-aanhang richt zich dus meer op economische dan op natuurbelangen.
  • Er is ook een groot verschil naar opleidingsniveau: hogeropgeleiden kennen meer waarde toe aan natuurbelangen en lageropgeleiden aan economische belangen.
Opmerkelijk is dat de accenten “natuur” en “economie” elkaar in voorkeur in evenwicht lijken te houden. Voor de huidige verschuiving richting “economie” tekent zich geen overtuigende steun af.