Al eerder verscheen er een kritisch bericht op Apeldoorn Direct van de ‘hand’ van StrangeArt.
Ook nu reageert StrangeArt en deelt onze verwondering over de houding c.q. werkwijze van ‘de gemeente’. Zie http://www.apeldoorndirect.nl/buzzz/het-spelderholt-de-volgende-raadsenquete_20120614.
Hij vraagt zich af hoeveel deze “Spelderholt”affaire ‘ons’ al heeft gekost. Met ‘ons’ bedoelt hij dan de gemeenten en/of vooral haar inwoners.
Het zal ongetwijfeld veel zijn.

Maar wie vraagt zich af wat het SBNE-Beekbergen en de SWMA kost om te voorkomen dat deze ‘verdrietige’ plannen tot uitvoering gebracht worden?
In ieder geval heel veel energie en tijd (inmiddels jaren)… vrijwilligerstijd. Hulde aan hen die zich voor het behoud van de natuur en de enken inzetten!
Want hun inzet is onbetaalbaar!

Het is niet alleen daarom dat het verheugend is om te ervaren dat er een steeds breder draagvlak is voor het  behoud van de enken!