Wij zijn op zoek…

Na bijna 20 jaar actie voor behoud en bevordering van de natuurwaarde van ons werkgebied is het bestuur van SBNE Beekbergen op zoek naar nieuwe bestuursleden, naar nieuwe leden voor de juridische commissie en naar een beheerder en bouwer van de website en andere...

SBNE Beekbergen verwijdert giftige doornappel

SBNE Beekbergen verwijdert giftige doornappel In de bloeiende bermen die door de biologische boer zijn aangelegd op de Konijnenkamp stond ook een prachtige plant, de doornappel, oftewel de Datura stramonium. Alle plantendelen van deze plant zijn zeer giftig voor zowel...

Webinar over bollenteelt 19 februari

In Apeldoorn neemt de bollenteelt toe. Helaas gaat dit gepaard met een groot gif- en watergebruik. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de natuur en de gezondheid van omwonenden. Steeds meer natuurorganisaties en omwonenden maken zich zorgen over deze ontwikkeling. De...