Opmerkelijk hoe nieuwe techniek cultuur van vele eeuwen geleden blootlegt in een gebied met vooral natuur:

 

De laatste jaren zijn veel nieuwe archeologische sporen op de Veluwe ontdekt door gebruik van het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), een digitaal hoogtebestand met een precisie van vijftien centimeter. „Zo heb ik onder andere bij Koudhoorn, bij Garderen, een nieuw celtic field ontdekt. Op de digitale kaart is zo’n rastervormig akkerland goed te herkennen. Het probleem is om die walletjes daarna ook in het bos zelf terug te vinden, omdat je daar weinig houvast hebt.” In dit geval deed Jager meteen een tweede vondst: „In het celtic field lag ook een grote waterkuil met een doorsnede van dertig meter. Die bleek ook gewoon op de topografische kaart te staan, maar niemand had hem als prehistorische waterkuil herkend.”

 

Archeologische parels van de Veluwe, Op zoek naar de geschiedenis in het landschap, Auteur: Sake Jager, Ruben Smit Prijs: € 29,95