Gisteren is gebleken dat veel in het verleden door Provincies verleende natuurbeschermingsvergunningen illegaal zijn, ook die voor de verplaatsing van manege Riant naar het Spelderholt. Dit omdat het stikstofbeleid in Nederland strijdt is met in Europa gemaakte afspraken. Pogingen van Nederland om zowel boeren als natuur te laten floreren stranden hiermee. De in wetgeving verankerde zogenaamde programmatische aanpak stikstof (PAS) werkt niet. Door goed natuurbeheer zouden boeren ruimte krijgen voor groei. Daarnaast kon uitsluitend in Nederland het bemesten van akkers en het beweiden van vee zonder vergunning. Ook dit blijkt illegaal.

Aan manege Riant is vergunning verleend voor het gebruik van stallen en niet voor het bemesten en gebruik van de weilanden. Als dit wel zou zijn meegenomen in de berekenin-gen van de emissie van stikstof zou indertijd de vergunning niet zijn verleend. Daarmee is de verplaatsing van de manege onmogelijk. De Provincie zal immers een vergunning voor de weilanden weigeren vanwege de cumulatieve effecten met de stikstofuitstoot van de stallen.

Hiermee is duidelijk dat voor Nederlandse rechters de maat vol is.

Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.