DEN HAAG – Premier Balkenende heeft afgelopen zomer bij voorzitter Barroso van de Europese Commissie tevergeefs aangedrongen op afzwakking van het Europese natuurbeschermingsbeleid, Natura 2000. In een scherpe reactie weersprak Barroso de vrees van Balkenende dat Natura 2000 schade toebrengt aan economische activiteiten.
Dat blijkt uit een vertrouwelijke briefwisseling tussen Balkenende en Barroso die in het bezit is van de Volkskrant. Het pleidooi van Balkenende is opmerkelijk omdat Nederland een voortrekkersrol speelde bij Natura 2000. CDA-minister Verburg van Natuur wist ervan, PvdA-minister Cramer van Milieu niet. ‘Het is niet met ons afgestemd’, zegt haar woordvoerder.
Biodiversiteit
In zijn brief keert Balkenende zich vooral tegen het voorzorgbeginsel, een kernelement van Natura 2000. Dat bepaalt dat economische activiteiten in waardevolle natuurgebieden niet worden toegestaan als planten- en diersoorten daar onder te lijden hebben. Natura 2000 is het belangrijkste instrument van de EU om het verlies van biodiversiteit te stoppen.
‘Beschamend’
In zijn reactie spreekt Barroso Balkenende op alle punten tegen. ‘Een beschamende vertoning’, vindt directeur Johan van de Gronden van het Wereld Natuur Fonds.

Door: Caspar Janssen en Marcel van Lieshout
url: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1335678.ece/Balkenende_wilde_EU-natuurwet_afzwakken

Commentaar:
De heer Siepel van Alterra wees vorig jaar april tijdens een bijeenkomst van SBNE al op het feit dat ook gemeente Apeldoorn de Europese regelgeving omtrent Natura 2000 onderschat:
https://www.sbne-beekbergen.nl/?p=140