Plannenmakers hebben de Raad van State gevraagd de schorsing van het bestemmingsplan Spelderholt-Riant op te heffen. Dit omdat de provincie in augustus toch een vergunning voor de natuurbeschermingswet had verstrekt. Dit verzoek is blijkens een uitspraak van 21 december 2010 niet gehonoreerd. Een voor de SBNE opgesteld ecologisch adviesrapport staat nog steeds de bouw van de manege op het Spelderholt in de weg.
Ook mag niet worden begonnen met de bouw van villa’s en appartementen, omdat de voorzitter van de Raad van State net als de SBNE van mening is dat dit onverbrekelijk samenhangt met de bouw van de manege. Dit betekent dat de bouw zal moeten wachten tot de uitspraak in de hoofdzaak. Daarvoor is door de Raad van State inmiddels een onderzoek gestart met inschakeling van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Uitspraak mag niet eerder dan medio 2011 worden verwacht.
Vorige week heeft plannenmaker positief gereageerd op een voorstel van de SBNE om te proberen buiten de rechter om tot overeenstemming te komen over bouwplannen. Overleg hierover zal begin 2011 starten.