De Raad van State heeft vandaag beslist dat de woningen op het Spelderholtterrein mogen worden gebouwd en dat de herstelde kapvergunning mocht worden gegeven. Een treurige afloop, maar het is niet anders. De uitspraak is te vinden op internet: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=75169&summary_only=&q=

Nu ook de natuurbeschermingswetvergunning voor een manege onherroepelijk is kan het oorspronkelijke plan (met minder dieren) worden gerealiseerd.