De afgelopen weken wordt er onder supervisie van Van Wijnen hard gewerkt aan het bouwrijp maken van ‘Landgoed Engelanderholt’.

Woningbouw
Naar verluid zijn er ook al een vijftal bouwkavels verkocht.
De woningen die daarop mogen worden gebouwd, zijn de huizen zoals ze in 2011 vergund zijn. Daarop zijn alleen ‘ondergeschikte’ wijzigingen mogelijk. Wil een eigenaar meer aanpassen c.q. een volledig ander huis bouwen dan moet daarvoor een nieuwe omgevingsvergunning komen.
En dat betekent ook een nieuw bestemmingsplan met de bijbehorende procedure.

Appartementencomplex
Wat voor de woningbouw geldt, geldt ook voor het appartementencomplex. Een andere invulling betekent ook hier een nieuwe procedure.

En de manege?
Voor de manege is in 2012/2013 een vergunning Wet Natuurbescherming verstrekt. Behalve deze vergunning is voor de verplaatsing en bouw van de manege ook nog een nieuw bestemmingsplan en een omgevingsvergunning nodig. Die zijn er nog niet en voor beiden gelden uiteraard de gebruikelijke procedures.
Het spreekt voor zich dat SBNE Beekbergen bij haar standpunt blijft dat verplaatsing van de manege onwenselijk is en dat zij derhalve alles in het werk zal blijven stellen om dit niet te laten plaatsvinden.
Onlangs heeft SBNE dan ook een verzoek tot intrekking van de vergunning Wet Natuurbescherming ingediend bij de Provincie Gelderland. De SBNE zal naar huidig inzicht tegen nieuwe bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de bouw van manege, villa’s en appartementen net als voorheen bezwaar maken.

 

Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.