OP 19 augustus 2008 werd deze jonge bunzing gevangen en weer vrijgelaten.
bunzing.jpg

Status : inheems
Signaleringen:
* Flora- en faunawet beschermde soort als bedoeld in artikel 3
* Habitatrichtlijn bijlage V

Een bunzing heeft een wit masker in zijn gezicht en witte oorranden. De vacht is donkerbruin. Door de vacht zie je plaatselijk de lichte ondervacht heen. Hierdoor ziet de bunzing er niet egaal gekleurd uit.