Sinds enige tijd is er een landelijk burgermeldpunt Wildlife Crime.
Het meldpunt is geopend in het VARA Radio 1-programma Vroege Vogels.
Met enige regelmaat worden dieren moedwillig gedood of gevangen.
Zo zijn afgelopen week in Overijssel jonge vossen vergiftigd en werden in Friesland bomen met roofvogelnesten omgezaagd.
Maar hoe vaak dit soort misdaden precies plaatsvindt is onduidelijk.
Met het meldpunt www.wildlifecrime.nl willen de Provinciale Natuur- en Milieufederaties daar inzicht in krijgen.

Het werkveld zijn de niet gelegaliseerde aanslagen op natuurdieren:

Wat is wildlife crime?
Met wildlife crime bedoelen we: iedere handeling die er op gericht is of lijkt te zijn om leven, gezondheid en/of voortplanting van een in het wild levende dier nadelig te beïnvloeden en in strijd is met de wetgeving.
Er zijn heel veel vormen van wildlife crime. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Verstoren van roofvogelnesten;
 • Omzagen van nestboom;
 • Nest uit de boom stoten of vernielen;
 • Wegjagen van nestelende roofvogel;
 • Eieren uit nesten halen om uit te broeden;
 • Schudden of breken van eieren;
 • Jongen doden;
 • Dieren schieten (met uitzondering van de legale jacht);
 • Dieren vangen met behulp van een klem, strik of hond;
 • Dieren vangen met behulp van een vangkooi;
 • Dieren vergiftigen;
 • Dichtgooien van nestholen, van bijvoorbeeld dassen;
 • Vergassen van dieren in holen (bijvoorbeeld dassenburcht);
 • Vangen van vogels voor eigen volière of handel;
 • Wildstroperijen (bijvoorbeeld het illegaal doden van konijnen en reeën).

De initiatiefnemers en – vooral willekeurig ogende – directe ondersteuners zijn wel vermeld:
Het Burgermeldpunt Wildlife Crime is een initiatief van de Friese Milieu Federatie ondersteund door Staatsbosbeheer, KNJV, Vogelbescherming, Prins Bernard Cultuurfonds en de provincie Fryslân.