Op maandagavond 26 mei 2014 is in de Hoge Weije in Beekbergen een bespreking gehouden over buurtsurveillance in Beekbergen. Aanwezig waren ongeveer dertig belangstellenden.

Na een uitleg over het relatief hoge aantal gemelde inbraken (en pogingen daartoe) in Beekbergen (32 ten opzichte van ongeveer 14 gemiddeld in Apeldoorn over de laatste drie maanden), ging de presentatie in op de mogelijkheden om door buurt-APP’s of surveillance de kans op inbraken te verlagen.

Met name dagelijkse surveillance op onregelmatige tijden met een auto van een beveiligingsbedrijf door de buurt te laten rijden blijkt goede resultaten op te leveren. In de wijk Berg en Bos in Apeldoorn heeft dit de laatste jaren het aantal inbraken aanzienlijk doen dalen.

Een dergelijke buurtsurveillance is alleen haalbaar als er voldoende deelnemers zijn die aan de kosten bijdragen. In Berg en Bos, met nu 340 deelnemers, zijn de kosten €0,50/dag per deelnemer en dan is er tenminste vier uur per dag een surveillanceauto in de wijk.

Afgesproken is dat Vigilat, een ervaren beveiligingsbedrijf uit Apeldoorn, voor 10 juni een basisplan van aanpak met offerte zal maken. In dit plan zal ook vermeld worden hoe de kosten zich verhouden tot het aantal uren dat een auto door de buurt rijdt en het aantal deelnemers. Bij dit plan zal een inschrijvingsformulier gevoegd worden.

Afgesproken is ook dat de aanwezigen en de buurtvertegenwoordigers zullen bijdragen aan het verder bekend maken van dit plan met als doel zo veel mogelijk deelnemers te krijgen.

Het streven is om binnen enkele weken de surveillancedienst te starten en binnen enkele maanden meer dan 100 deelnemers te hebben.

In september zal er weer een contactavond georganiseerd worden om de belangstelling en de resultaten te bespreken.

Otto van Voorst & René Hogeboom
E: bendweg@gmail.com