In het kasteeltje van Parc Spelderholt op woensdag 27 oktober 2010 ondertekenden voorzitter Wouter Hiskemuller en secretaris Jeannette Harleman van de SBNE, wethouder Rob Metz van de gemeente Apeldoorn, Prof. D.J(an) Eppink van Parc Spelderholt en Dick de Man van Beter Wonen een convenant. In het convenant staat onder meer dat partijen zich tot het uiterste zullen inspannen om de sporthal in Beekbergen geschikt te krijgen voor gebruik door de studenten van Parc Spelderholt. Dit om te vermijden dat een sporthal op het Spelderholt wordt gebouwd. Ook is vastgelegd dat partijen bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden en het gebruik van gebouwen en terreinen rekening zullen houden met de bijzondere ligging in en aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied. Het terrein zelf zal duurzaam worden beheerd. Verder komt er een commissie ‘duurzaam natuurbeheer’ met een vertegenwoordiging van Parc Spelderholt en SBNE. Deze commissie zal plannen en bijzondere situaties met en op het terrein die invloed zouden kunnen hebben op de omgeving in een vroegtijdig stadium kunnen beoordelen. Dit met het oogmerk om hierover als goede buren afspraken te maken en om te voorkomen dat geschillen ontstaan.