Bermen weer ingezaaid

Al een paar jaar zijn we nu samen met de gemeente – en met medewerking van de gebruikers/pachters/eigenaren van de aapalende percelen – bezig om te proberen op de enk van de Konijnenkamp weer bloeiende bermen te krijgen.Nadat de bermen gefreesd zijn (vorig...

Paaltjes

Zodat voor iedereen duidelijk is waar de berm ophoudt heeft de gemeente heel creatieve paaltjes geplaatst. Achterliggende gedachte is dat er ook roofvogels op kunnen gaan zitten.