Subsidie Gebiedsparticipatie

Onze aanvraag voor subsidie voor gebiedsparticipatie is door de gemeente Apeldoorn gehonoreerd. Daarmee hebben we geld gekregen voor de aanschaf van prullenbakken op de Konijnenkamp, bloemzaad voor de bermen op de Konijnenkamp én voor een buurtbijeenkomst. U zult hier...

Bermen weer ingezaaid

Al een paar jaar zijn we nu samen met de gemeente – en met medewerking van de gebruikers/pachters/eigenaren van de aapalende percelen – bezig om te proberen op de enk van de Konijnenkamp weer bloeiende bermen te krijgen.Nadat de bermen gefreesd zijn (vorig...