Twee jaar geleden heeft SBNE Beekbergen samen met de gemeente een stuk berm aan de Konijnenkamp ingezaaid met wilde bloemenzaad. Het was een genot voor het oog, talloze wandelaars en fietsers hebben er met volle teugen van genoten…
Inmiddels waren er steeds meer signalen dat het meer en meer noodzaak is om de bloeiende bermen in ere te herstellen.

Insecten verdwijnen massaal
Duits onderzoek wees uit dat in de afgelopen 30 jaar maar liefst 75% van de insecten zijn verdwenen, en dan hebben ze het over biomassa, niet over soorten. Dit zal in Nederland met veel intensieve landbouw zeker niet anders zijn.
Insecten zijn onmisbaar. Bloemen, gewassen en bomen hebben insecten nodig voor hun voortplanting. Insecteneters, zoals vele vogels, zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van insecten. Maar ook voor ons zijn insecten van levensbelang. Als de bij bijvoorbeeld volledig zou uitsterven, zou dat voor de wereldvoedselvoorziening betekenen dat de productie naar schatting met 10 procent zal teruglopen. En dat zou op veel plekken in de wereld tot schaarste leiden. Bovendien zou de variatie in het voedselaanbod flink afnemen, omdat groente en vooral fruit voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van bestuiving door bijen.
Wat er nu precies de oorzaak van is, daar is men het niet helemaal over eens. Maar het is voor iedereen wel duidelijk dat we er wat aan moeten doen. Het is niet 5 voor 12, maar eerder 5 over 12.  We zullen met zijn allen anders met de wereld moeten omgaan. Een bewustzijn dat al wel op gang is gekomen, maar het gaat niet hard genoeg.

Hart voor de natuur
SBNE Beekbergen wilde heel graag weer bloeiende akkerranden op de enk. Ook de gemeente vond dit een heel goed plan. Afgelopen jaar zijn alle pachters/gebruikers/eigenaren van de gronden op de enk (Konijnenkamp) dan ook benaderd en dankzij de vele positieve reacties kan een groot gedeelte van de bermen ingezaaid gaan worden. Binnenkort gaat de gemeente de bermen uitmeten, frezen en bij het gebied passende wilde bloemen zaaien. Wij hopen op veel insecten, vlinders, bloemen en genietende mensen en zijn uiteraard zeer verheugd dat dat boeren, bewoners en gemeente in dit ‘bermenproject’ samenwerken.