Foto: StrangeArt

Apeldoorn betaalt nogal wat wachtgeld aan oud-wethouders. Het is niet alleen de wachtgelderfenis die tot last is, maar ook de constante confrontatie met de door oud-wethouders genomen besluiten.

Neem bijvoorbeeld het besluit om te gaan bouwen op ‘Het Spelderholt’, nu nog steeds actueel. Ik herinner mij nog de presentatie van de plannen door oud-wethouder Marja van der Tas (U weet wel, die wethouder die “recht kon praten wat krom is”). Niemand in de politiek was erg lovend, vele procedures zijn gevoerd en (gelukkig) is ‘Spelderholt’ er nog niet vol gebouwd, en de manege staat er ook nog niet.

Maar ondanks het feit dat het geheel nog onder de rechter is, zijn er wel bomen gekapt. Inmiddels is er al een uitspraak van de rechter, korte samenvatting: er mag geen spade in de grond en geen takje sneuvelen, wacht eerst de lopende rechterlijke procedures af.

Wat mij het meest verbaast is de lankmoedige houding van de gemeente: moet het eerst tot een rechterlijke uitspraak komen voordat men handhavend optreed?

Tja, Apeldoorn heeft een patent op minder leuke erfenissen (Bolhuis-Reesink, Metz-Grondbedrijf). Jammer genoeg kunnen we geen erfenis Beneficiair aanvaarden (weigeren).

Beetje terzijde maar wel in de trant van de vorige tekst: op de foto ziet u richtingwijzers naar verschillende bedrijven, voldoen al deze bedrijven aan het bestemmingsplan, of is hier sprake van gedogen? Wie het weet mag het zeggen.

 

Bron: http://www.apeldoorndirect.nl/buzzz/de-erfenis-van-marja-van-der-tas_20120410

Wilt u op dit bericht op Apeldoorn Direct reageren? Dan kan dat uiteraard op deze site, maar reageer ook vooral op Apeldoorn Direct!