Op Landgoed Spelderholt is gisteren het eerste vredesakkoord getekend tussen de natuurorganisatie stichting SBNE en een gebruiker van het landgoed. In de aanloop tot de ondertekening hadden de stichting en individuele omwonenden alvast de procedure gestaakt die zij bij de Raad van State hadden aangespannen. In die procedure ging het om de bouw van een woongebouw voor 55 gehandicapte studenten, die op Parc Spelderholt een opleiding volgen. Opdrachtgever van de bouw is woningstichting BeterWonen.
De omwonenden, sinds enkele jaren verenigd in de Stichting tot Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen en Lieren ( SBN) strijden al jaren tegen de toename van bedrijvigheid op het landgoed. Met het convenant komt er in elk geval tussen SBNE en Parc Spelderholt een vriendschappelijk einde aan die strijd, zo bleek gisteren uit de reacties van betrokkenen.
Volgens Wouter Hiskemuller is het nog te vroeg voor een tweede vredesakkoord, dat tussen SBNE en Riant Equestrian Centre zou kunnen worden gesloten, die op een ander deel van het landgoed een nieuwe manege wil bouwen voor 75 paarden, een appartementengebouw en elf villa’s. Daarvoor liggen de standpunten nog te ver uiteen, zei Hiskemuller.
Ondertekenaars van het convenant met Parc Spelderholt zijn naast SBNE ook Beter Wonen en de gemeente Apeldoorn. In het convenant staan concrete afspraken over de activiteiten die Parc Spelderholt op het terrein mag houden en de hinder in licht en geluid die dat met zich mee mag brengen. Ook komt er een commissie met vertegenwoordigers van SBNE, Beter Wonen en Parc Spelderholt die op de naleving van de afspraken en het beheer van het landgoed gaat toezien.
Alle partijen toonden zich gisteren verheugd over de afloop van de vaak verhitte discussies. Wethouder Rob Metz zei dat de gemeente in toenemende mate problemen tussen burgers onderling en tussen burgers en anderen moet oplossen, maar dat de afspraken van Spelderholt laten zien dat het ook anders kan.
Waarnemend directeur Jan Eppink van Parc Spelderholt zei buitengewoon blij te zijn met het convenant, waaraan volgens hem constructieve gesprekken vooraf waren gegaan. In het convenant staat onder meer dat de instelling niet verder mag groeien dan tot 75 studenten.
SBNE-voorzitter Hiskemuller noemde de ondertekening gisteren een buitengewoon positief moment. ,,Het is een goed signaal dat praten altijd een beter resultaat oplevert. We hebben vertrouwen in dit convenant’’.
Onderdeel van het convenant is ook de pauze van drie jaar die is afgesproken voor de bouw van een sporthal op Parc Spelderholt. Eerst zullen Parc Spelderholt en de gemeente hun uiterste best doen die voorziening in het dorp gebouwd te krijgen.

Door: Bert Felix